ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

კანონმდებლობა

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის N84 დადგენილება "აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის დადგენილება №82 ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 იანვრის დადგენილება №47 "სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის დადგენილება №634 „შეცდომაში შემყვან პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლებიც საფრთხის ქვეშ აყენებს მომხმარებლის ჯანმრთელობას ან უსაფრთხოებას“ − ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის დადგენილება №635 ტექნიკური რეგლამენტის - „ბაზარზე ბავშვების მოხმარებისთვის რეზისტენტული სანთებელების დაშვებისა და ახალი სახეობების სანთებელების აკრძალვის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 ნოემბრის დადგენილება №539 ბაზარზე ზედამხედველობის წესისა და პროდუქტის რეალიზაციის შეჩერების, ბაზრიდან ამოღების, გამოთხოვისა და განადგურების წესის დამტკიცების შესახებ

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 მარტის დადგენილება №50 საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 მაისის დადგენილება №134 შესაბამისობის შეფასების მოდულების, ქვემოდულების და მათთან დაკავშირებული პროცედურების განსაზღვრის შესახებ

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №476 - სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №85 2020 წლის 6 თებერვალი - მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №151 2013 წლის 19 ივნისი - წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №150 2013 წლის 19 ივნისი - წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №83 2020 წლის 6 თებერვალი - პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი მოწყობილობებისა და დამცავი სისტემების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

ცხელი ხაზი:
14 83


სამუშაო დრო:
ორშაბათი - პარასკევი 9:00-18:00

მისამართი:
პოლიტკოვსკაიას ქ. # 8 მე-4 სართული ქ. თბილისი

https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/ladangtoto/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/jarwo/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/riki/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/kamboja/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/zeus/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/thailand/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/ovo/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/kamboja/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/agus/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/assets/gopay/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/s777/ http://munabskp.bandungkab.go.id/vendor/motor138/ https://iqtishod.staimasi.ac.id/js/controllers/motor138/ https://tadib.staimasi.ac.id/produk/motor138/ https://motor138.org/